Ποιοι Είμαστε

Οι Citizens in Action (CiA) είναι μια μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική, εθελοντική  οργάνωση νέων που εδρεύει στην Αθήνα και δραστηριοποιείται τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Φιλοσοφία
Πιστεύουμε ότι η ενεργή συμμετοχή των νέων στη ζωή της τοπικής, εθνικής, και παγκόσμιας κοινότητας αποτελεί τη βάση μιας δημοκρατικής και δυναμικής κοινωνίας και εργαζόμαστε για την προώθηση μιας κουλτούρας αλληλεγγύης, συνεργασίας και σεβασμού.

Μας ενδιαφέρουν:

  • Οι διεθνείς και ευρωπαϊκές ανταλλαγές νέων
  • Η συνεργασία με κοινότητες για την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης
  • Η μη τυπική εκπαίδευση
  • Ο εθελοντισμός ως ένας βιωματικός τρόπος μάθησης στην ενεργή συμμετοχή

.

  • alliance logo4
  • iwc4
  • logo youth4
  • def-flag-logoeac-youth en4
  • LLL ENl
  • LLL GRl