Ιστορικό

Οι Δράσεις μας έως σήμερα

Mάθε τί έκαναν οι Citizens in Action μέσα στο 2012!!! (Απολογισμός Δράσης)

Διεθνή Εθελοντικά Προγράμματα
2002 – 2011: Συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί 50 προγράμματα διεθνούς εθελοντικής εργασίας σε 10 δήμους.
Φιλοξενήθηκαν 1000 νέοι εθελοντές από Ευρώπη, Ασία, Αμερική και 170 νέοι από την Ελλάδα συμμετείχαν σε αντίστοιχες δράσεις στην Ευρώπη, την Ασία και την Αμερική.

2011:Eυρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία/Special Olymics World Summer Games:
Στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία φιλοξενήθηκαν 100 νέοι εθελοντές από διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι προσέφεραν εθελοντική εργασία στους Παγκόσμιους Αγώνες των Special Olympics. Διαβάστε περισσότερα... 

Πιλοτικά εκπαιδευτικά Προγράμματα Συμβουλίου της Ευρώπης
2001-2003:Εκπαίδευση Συμβούλων για ανάπτυξη προγραμμάτων ενεργού συμμετοχής του πολίτη
2001-2003: Εκπαίδευση εκπαιδευτών προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης
2004: Συνέδριο «Η Ευρώπη, η Νεολαία και η Παγκοσμιοποίηση»
2006: Σχεδιασμός και υλοποίηση της συνάντησης εργασίας με θέμα «Οι διεθνείς εθελοντικές δράσεις νέων ως μέσο επίλυσης συγκρούσεων και προώθησης της ειρήνης»
2007: Εκπαίδευση εκπαιδευτών για ευαισθητοποίηση νέων με λιγότερες ευκαιρίες σε εθελοντικά προγράμματα
2009:Διεθνές Σεμινάριο” πολιτικές νεολαίας, εθελοντισμός, lobbying &negotiation

Καμπάνιες ευαισθητοποίησης
2004: Πανελλήνια καμπάνια ευαισθητοποίησης με θέμα την οικολογική αυτοκίνηση
2005-2006: Πανελλήνια καμπάνια ενημέρωσης για τα δικαιώματα του Ευρωπαίου πολίτη «Είναι θεμελιώδες δικαίωμά σου»

Σχεδιασμός και υλοποίηση 15 διεθνών σεμιναρίων στην Ελλάδα
2002: Σεμινάριο εκπαίδευσης youth leaders
2003:Μεθοδολογικά εργαλεία εκπαιδευτών (Αίγινα, 03/02/03)
2003-2004: Διοργάνωση σεμιναρίων για τη ΓΓΝΓ, εκπαίδευση εθελοντών EVS (Αθήνα)
2006: Εκπαίδευση σε θέματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (Καστοριά, 24-31/05/06); Σεμινάριο πάνω στην ενεργή συμμετοχή του πολίτη (Αθήνα, 09-14/06/06)
2007: Εκπαίδευση εκπροσώπων τοπικών ομάδων νέων (Ωρωπός, 12-18/11/07)

Σχέδια μακράς διάρκειας
2005-2008: «Σταυροδρόμι: Ανοίγοντας την πόρτα της Ευρώπης στις τοπικές οργανώσεις νέων»,
2005-2007 «Ενεργή Συμμετοχή μέσω από της διαδικασίας της Διά Βίου Μάθησης»
2006-2007 «Ευρωπαίοι Πολίτες σε Κίνηση», Youth in Action
2006-2007 «Καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και ρατσισμού μέσα από τη διοργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης και γνωριμίας», Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
2009-2011: «Ανταλλαγή και ανάπτυξη παραδειγμάτων καλής πρακτικής ενεργής συμμετοχής των πολιτών»
2011-2012: «Διεθνές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στελεχών οργανώσεων και κοινωνικών ομάδων στη Συμμετοχική Δημοκρατία»

 

 

Έως σήμερα έχουμε πραγματοποιήσει 50 προγράμματα εθελοντικής εργασίας, 16 Διεθνή Σεμινάρια και 2 καμπάνιες ευαισθητοποίησης. 

 

Έχουμε συμμετάσχει σε 6 πιλοτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια και 8 ευρωπαϊκά Σχέδια μεγάλης διάρκειας. 

 

Έχουμε φιλοξενήσει 1000 εθελοντές και έχουμε στείλει 170 έλληνες εθελοντές σε άλλες χώρες. 

 

.

  • alliance logo4
  • iwc4
  • logo youth4
  • def-flag-logoeac-youth en4
  • LLL ENl
  • LLL GRl