Μη τυπική εκπαίδευση

Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μας δράσης, εφαρμόζονται οι αρχές της μη τυπικής εκπαίδευσης έτσι όπως έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης (βιωματικές τεχνικές, καταιγισμός ιδεών, συζητήσεις, ασκήσεις προσομοίωσης, κ.ά.).

.

  • alliance logo4
  • iwc4
  • logo youth4
  • def-flag-logoeac-youth en4
  • LLL ENl
  • LLL GRl