Φόρμα αξιολόγησης συμμετοχής

Η εμπειρία κι η γνώμη των εθελοντών είναι ζωτικής σημασίας για εμάς και τους συνεργάτες μας: θα μοιραστούμε μαζί τους τα γενικά αποτελέσματα των αξιολογήσεων από όλους τους εθελοντές, ούτως ώστε να βελτιώσουμε τα προγράμματα μας στο μέλλον.

Για τον λόγο αυτό ζητάμε σε κάθε εθελοντή/τρια να συμπληρώσει την φόρμα αξιολόγησης που βρίσκεται παρακάτω. Αν δεν εμφανίζεται σωστά, άνοιξε τη φόρμα σε ξεχωριστό παράθυρο: https://forms.gle/i2RMqyS3Zt2vp7EL8

  • alliance logo4
  • iwc4
  • logo youth4
  • def-flag-logoeac-youth en4
  • LLL ENl
  • LLL GRl